کمپین نیازمندان

لوازم التحریر برای 100 کودک نیازمند
مقدار جمع شده:

250000000ریال

کمپین کمک به تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک نیازمند

 

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت نزدیک است و هستند کودکان یتیمی که به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی سرپرست ، در تامین لوازم التحریر ، از درس خواندن محروم می مانند.در این کمپین قصد داریم تا با کمک های هر چند اندک اما با برکت شما عزیزان ، هزینه خرید الوازم التحریر برای 100 کودک نیازمند را فراهم نماییم.

لوازم التحریر

 

کمک های هر چند اندک شما عزیزان بسیار موثر و راه گشا خواهد بود.

بسم الله

کمپین های دیگر
طرح تربیت مربی
مقدار جمع شده:

180000000ریال

اشتغال 200 جوان ایتام
مقدار جمع شده:

160000ریال