کمپین اصلی

از قربان تا غدیر
مقدار جمع شده:

160000ریال

ای که دستت می رسد ؛ دستی بگیر

یکی از صفات پسندیده ای که قران کریم هم بدان اشاره دارد کمک کردن به فقرا و ایتام به صورت مخفیانه است تا آبروی آنها حفظ شده و در مقابل کمک کننده و دیگران احساس حقارت و کوچکی نکنند لذاست که امیر مومنان و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام تاکید داشتند که تا آنجای که امکان دارد به صورت مخفیانه نیاز نیازمندان را برطرف کنند.

 

کمک به نیاز مندان

قران کریم در این رابطه می فرماید: هرگاه آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است(بقره/۲۷۱.)
از طرف دیگر اخلاص در اینگونه انفاقها بیشتر است لذا امیر مومنان در انجام عمل صالح « انفاق » مراقبت شدیدی در زمینه اخلاص آن داشتند به گونه ای که جز رضای حضرت حق، هیچ عامل دیگری برای آن حضرت مطرح نبوده است. ایشان اکثراً انفاقها و صدقات خود و رسیدگی به محرومان و مستمندان جامعه را در دل شب انجام می دادند و از آن گذشته روی خود را می پوشاندند تا هیچکس ایشان را نشناسد و حتی وقتی می شنیدند کسی از ایشان بد گوئی می کرده که چرا به او رسیدگی ندارند، کار خود را افشا نمی کردند و به او نمی گفتند که من شبها برای تو آذوقه می آوردم. این امور و امثال آن از نقاط برجسته در کارنامه سراسر نورانی آن امام است که بر تارک فضیلت انسانی تا همیشه تاریخ می درخشد و همگان را به اقتدا به آن دعوت می کند.

قصد داریم در عید غدیر به مولایمان اقتدا کرده و گره ای از گره های عزیزانمان باز کنیم.

شیعیان مولا امیرالمومنین

بسم الله

کمپین های دیگر
اشتغال 200 جوان ایتام
مقدار جمع شده:

160000ریال

طرح تربیت مربی
مقدار جمع شده:

180000000ریال

لوازم التحریر برای 100 کودک نیازمند
مقدار جمع شده:

0ریال